Aktiviteter

Søborgmagle Grundejerforening

Bestyrelsen arbejder med:

  • Foreningens 100-årsjubilæum blev afholdt lørdag den 19. august 2017 med deltagelse af mere end 100 børn og voksne til en festlig dag med lagkageløb, kaffe med de flotte lagkager, som deltagerne havde lavet, quiz om Søborgmagle, hoppeborg, foredrag om Søborgmagle, middag med grillet pattegris, lam og pølser og endelig levende musik spillet af Bessefars Bedste.

 

  • Vedligeholdelse af områdets stier. Bestyrelsen har indledt en dialog med kommunen om dette.

 

  • Informationsfolder om Søborgmagle Grundejerforening. Bestyrelsen har udarbejdet og omdelt en folder med oplysning om foreningen, bestyrelsen, hjemmesiden og vores Facebook gruppe.

 

  • Moseskrænten 1. Bestyrelsen har haft flere samtaler med Henrik, som varetager interesserne for Moseskrænten 1. Han har nu genetableret det væltede plankeværk, og Gladsaxe kommune har efterfølgende lukket sagen. Bestyrelsen planlægger ikke flere aktiviteter vedrørende denne sag.

 

  • Pindsvin. Ingelise er aktivt involveret i udsætning af pindsvin hos foreningens medlemmer - se på siden her.

 

  • Fjernvarme. Du kan tilkendegive din interesse for fjernvarme her, så du giver kommunen grundlag for at udarbejde den mest rentable udbygningsplan for fjernvarmen. Det er uvist om det har nogen virkning.

 

  • Gaver til medlemmers fødselsdag (75, 80, 90 og 100). Nye retningslinjer for gaver fastlægges på det kommende bestyrelsesmøde.

 

  • En Facebookgruppe til uformel kommunikation mellem foreningens medlemmer er oprettet her.

 

  • Medlemssystem til administration af medlemmer, kontingenter mm undersøges p.t. for at forenkle opgaven for både alle medlemmer og ikke mindst foreningens kasserer.

 

Bestyrelsen holder møde 4-6 gange om året. Skriv gerne, hvis du har noget, vi skal tale om.

Søborgmagle Grundejerforening

CVR: 37616338

Kontakt: info@soeborgmagle.dk