Bestyrelsen

Søborgmagle Grundejerforening

Formand

Anders Ljørring - på valg 2019

Lauggårds Alle 97

Tlf: 60 35 35 09

formand@soeborgmagle.dk

 

Kasserer

Anne-Mette Pedersen - på valg 2020

Maglegårds Alle 103

Tlf: 39 66 35 20

kasserer@soeborgmagle.dk

 

Næst-formand

Georg Christensen - på valg 2019

Mars Alle 96

Tlf: 39 66 11 73

 

 

Mette Scheibel - på valg i 2019

Grønnemose Alle 62,1

Tlf: 51 61 84 09

 

 

Berit Egevang Jensen - på valg i 2020

Grønnemose Alle 57, 2860

Tlf: 39 69 77 78

 

Suppleant

Peter Triantafyllou - på valg 2019

Lauggårds Alle 70

Tlf: 24 81 16 15

Revisor

Karsten Petersen

Tværmarksvej 18, 2860

Tlf: 53 83 34 19

 

Forretningsorden for bestyrelsen for Søborgmagle Grundejerforening

 

 • Formanden indkalder til bestyrelsesmøderne (jf. vedtægterne)
 • Møderne afholdes på skift hos bestyrelsesmedlemmerne
 • Vært for et bestyrelsesmøde honoreres med 150 kr.
 • Bestyrelsen holder julefrokost hvert år for foreningens regning
 • En omdeling af papirpost til foreningens medlemmer honoreres med 700 kr.
 • Print af materiale til omdeling i foreningen afregnes med kr. 0,50 per side dækkende både blæk og papir
 • Medlemmernes udlæg til foreningens arrangementer som f.eks. generalforsamlinger afregnes efter regning
 • Foreningens formand honoreres med 900 kr. ved udgangen af hvert år
 • Foreningens kasserer honoreres med 1.000 kr. ved udgangen af hvert år
 • Foreningens revisor honoreres med 250 kr. ved udgangen af hvert år
 • Bestyrelsen giver en gave til ca. 100 kr. til medlemmernes 75-, 80- og 90-års fødselsdage, hvis man får kendskab til fødselsdagene

 

Søborgmagle Grundejerforening

CVR: 37616338

Kontakt: info@soeborgmagle.dk