Referat fra Søborgmagle grundejerforenings ekstraordinære generalforsamling tirsdag 26.april 2016 i Søborgmagle kirke kl 20.

 

Formanden Anders Ljørring bød velkommen til de 27 fremmødte.

Han kunne kort fortælle, at der var godt nyt vedr. hjertestarteren idet menighedsrådet samme dag havde besluttet at det var OK for dem at flytte deres udendørs, så alle kunne benytte den 24 timer i døgnet. Detaljer vedr. evt. betaling og det praktiske aftales mellem grundejerforeningens bestyrelse og menighedsrådet.

 

  1. Præsentation af den nyvalgte bestyrelse: Formand Anders Ljørring, kasserer Anne-Mette Pedersen, bestyrelsesmedlem Peter Schultz-Jensen, bestyrelsesmedlem Lasse Sundin, bestyrelsesmedlem Georg Christensen og bestyrelsessuppleant Berit Egevang Jensen hilste på de fremmødte.
  2. Valg af dirigent: Bjarne Mogensen blev valgt.
  3. Valg af referent: Ingelise Krüger blev valgt
  4. Forslag til vedtægtsændring af paragraf 9. Bjarne Mogensen kunne konstatere, at den ekstraordinære generalforsamling var indkaldt med det korrekte varsel. Den ekstraordinære generalforsamling var således beslutningsdygtig med hensyn til vedtægtsændringen uanset antallet af fremmødte. Vedtægtsændringen, der blev fremlagt på den ordinære generalforsamling 30. marts 2016 lød:

 

Paragraf 9 vedr. Foreningens opløsning ændres til:
I tilfælde af foreningens opløsning træffer generalforsamlingen beslutning om sammenslutning med en tilstødende grundejerforening i Søborg ( dvs overflytning af medlemmer og formue) eller anvendelse af formuen til fordel for upolitiske, filantropiske formål”

 

Hvert matr. nr. havde en stemme og der kunne stemmes ved fuldmagt.

Resultatet af afstemningen blev: 21 for og 2 fuldmagter for, ingen imod og 1 blank.

 

Forslaget er vedtaget og vedtægterne er opdateret på forenings hjemmeside.

 

Det giver mulighed for at gå sammen med en tilstødende grundejerforening, hvis der engang bliver behov for eller ønske om dette – og de vil have os. Hvis det skulle blive Grønnemosegård (Holmevej) kræver det en vedtægtsændring hos dem, idet de kun kan optage ejere af en parcel af matr.nr 4 af Buddinge by.

 

  1. Forslag til bestyrelsens arbejde. De fremmødte blev opdelt i 4 grupper og der var en livlig debat med mange gode forslag. Der blev stemt om forslagene, og der var massiv tilslutning til en fest på Magle torv i 2017, hvor foreningen bliver 100 år.
  2. Eventuelt.  Kirken arrangerer tur i Utterslev mose ved Troels Meldgaard torsdag 2.juni kl 19.00 – alle er velkomne.

       Formanden takkede den tidligere kasserer (referenten) og overrakte en gave fra foreningen.

 

Mødet sluttede ca. kl 21.

 

29/4 2016 referent Ingelise Krüger, Sydtoftevej 7