Bestyrelsen

Formand

Anders Ljørring - på valg 2023

Lauggårds Alle 97

formand@soeborgmagle.dk


Kasserer

Anne-Mette Pedersen - på valg 2024

Maglegårds Alle 103

kasserer@soeborgmagle.dk


Georg Christensen - på valg 2023

Mars Alle 96Lone Kofoed - på valg i 2023

Maglegårds Alle 120Peter Triantafyllou - på valg 2024

Lauggårds Alle 70

 

Suppleant

Morten Ravn - på valg 2023

Maglegårds Alle 139


Revisor

Karsten Petersen

Tværmarksvej 18, 2860

Bestyrelsen holder møde 4-6 gange om året. Skriv gerne, hvis du har noget, vi skal tale om.


Forretningsorden for bestyrelsen for Søborgmagle Grundejerforening


 • Formanden indkalder til bestyrelsesmøderne (jf. vedtægterne)
 • Møderne afholdes på skift hos bestyrelsesmedlemmerne
 • Vært for et bestyrelsesmøde honoreres med 150 kr.
 • Bestyrelsen holder julefrokost hvert år for foreningens regning
 • En omdeling af papirpost til foreningens medlemmer honoreres med 700 kr.
 • Print af materiale til omdeling i foreningen afregnes med kr. 0,50 per side dækkende både blæk og papir
 • Medlemmernes udlæg til foreningens arrangementer som f.eks. generalforsamlinger afregnes efter regning
 • Foreningens formand honoreres med 900 kr. ved udgangen af hvert år
 • Foreningens kasserer honoreres med 1.000 kr. ved udgangen af hvert år
 • Foreningens revisor honoreres med 250 kr. ved udgangen af hvert år
 • Bestyrelsen giver en gave til ca. 100 kr. til medlemmernes 75-, 80- og 90-års fødselsdage, hvis man får kendskab til fødselsdagene